Společnost pro zachování technických památek, z.s.

TECHNIKA V DOKUMENTACI


Jednou z aktivit Ferrovie je dokumentační a publikační činnost, zaměřená především na technickou dokumentaci, která je poněkud opomíjeným předmětem zájmu badatelů a často i archivních institucí. Dobovou technickou dokumentaci, dochovanou mnohdy v nereprodukovatelném stavu, zpracováváme pomocí moderních technologií do takové formy, aby čtenářům názorným způsobem osvětlila činnost různých strojů a zařízení (motory, převodovky, podvozky apod.). Zaměřujeme se hlavně na železniční vozidla a automobily a v současné době máme rozpracováno několik témat, která bychom chtěli postupně, v rámci našich časových možností, dokončit a publikovat.


Ukázky z některých rozpracovaných témat


Rozmístění hlavních celků důlní lokomotivy z roku 1906

Běžný podvozek motorového vozu řady M 262.0
Použité fotografie a materiály jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich šíření a použití je možné jen s jejich souhlasem.

Thanks: Multiflex32, LIGHTBOX, Magnific Popup